Kdo jsme

Jsme projekční a inženýrská společnost, která se dlouhodobě specializuje na projektově-inženýrské práce, tak i na autorský a technický dozor v průběhu výstavby.

V průběhu realizace stavebního, inženýrského nebo projekčního díla na sebe přebíráme roli odborného garanta. Náš zkušený tým má bohaté zkušenostmi se všemi typy zakázek pro zákazníky jak z privátní, tak státní sféry. Máme bohaté zkušenostmi s inženýrskými pracemi v průběhu celé stavby včetně jejich příprav a jednání s příslušnými úřady státní a regionální správy.

Nabízíme

 • Osobní přístup
 • Vysokou odbornost
 • Spolehlivost
 • Kvalitu
 • Dodržování termínů
 • 100
  Vydaných certifikátů autorizovaným inspektorem
 • 1 000
  Více než 1000 realizovaných zakázek za dobu naší existence
 • 2
  více jak 2 tuny realizované projektové dokumentace
 • 78
  schodů vede do našeho ateliéru

Poskytované služby

 • Vyhotovování územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro sídelní útvary a velké územní celky, popřípadě jejich části a zóny
 • Příprava, návrh, projektování a zajišťování realizace pozemních, inženýrských a technologických staveb a objektů se standardními i speciálními požadavky
 • Na vyžádání možnost přípravy provozní studie s rozpracováním konkrétní stavby či objektu
 • Příprava, návrh, projektování a zajišťování realizace interiérů budov, výstavnických a scénických staveb
 • Příprava a návrhy 2D prezentací a vyhotovování 3D modelů staveb
 • Project management v oblasti projektové dokumentace staveb všech stupňů
 • Zajištění veškerých nezbytných podkladů, průzkumů, zaměření, posudků, stanovisek a studií pro rozhodování o technických a ekonomických možnostech řešení projektu
 • Dokumentace pro územní řízení, pro stavební řízení, pro výběr dodavatele, pro provedení stavby, dokumentace pro prodej, dokumentace skutečného provedení stavby ke kolaudaci apod.
 • Podpora stavebníka při zadávání poptávek a vyhodnocování nabídek
 • Vydávání certifikátu autorizovaného inspektora = obdoba stavebního řízení
 • Autorské a technické dozory, zpracování projektové dokumentace klientských změn
 • Poradenská a oponentní činnost dle požadavků a potřeb objednatele
 • Odborné a znalecké posudky
 • Nezávislá kontrola projektů
 • Kvantifikace provozních nákladů/výkonů komerčních objektů

Reference

V průběhu naší existence jsme realizovali více než 1 000 projektů různého rozsahu a zaměření. Z těchto vybíráme následující projekty, které jsou průřezem naší práce.

Vila Janiga

Projektová dokumentace a autorský a technický dozor

OBI

Konzultační činnost, tvorba projektové dokumentace a činnost autorizovaného inspektora

CTP Development

Konzultační a inženýrská činnost, činnost autorizovaného inspektora

CIUR

Projekční a inženýrská činnost a technický dozor

Vedení společnosti

Ladislav Richtr

 1. výkonný ředitel společnosti
 2. autorizovaný inženýr a zkušební komisař ČKAIT pro pozemní stavby
 3. spoluautor územních regulačních plánů mnoha měst a obcí
více

Ve společnosti RILA se věnuje především výkonu hlavního projektanta realizovaných projektů a také se zaměřuje na autorský a technický dozor.
Vybrané realizované projekty:

 • Národní divadlo a Nová scéna ND tvorba projektové dokumentace rekonstrukce ND a Nové scény ND
 • ČNB příprava projektu a autorský dozor rekonstrukce budovy ČNB
 • Bytový soubor Praha 10 – Na Groši tvorba projektové dokumentace
 • Jižní město I (Chodov, Košík a Háje) generální projektant
 • CIUR projekční a inženýrská činnost a technický dozor stavby nové administrativně-skladového objektu
 • Vila Janiga výkon autorského dozoru
 • Bytové domy Praha-Libeň příprava projektu a technický dozor realizace souborů bytových domů
 • Kostel sv. Michala v Jirchářích příprava projektu a autorský a technický dozor rekonstrukce střechy
 • Kostel sv. Jakuba (Klášter Františkánů) příprava projektu a autorský a technický dozor rekonstrukce střechy

Ladislav Richtr junior

 1. autorizovaný inspektor dle §143 stavebního zákona
 2. konzultant pro stavební právo a správní řád
 3. specialista na pozemní stavby a technologická zařízení staveb, včetně ekonomiky jejich provozu
více

Ve společnosti RILA se specializuje na výběrová řízení podle zákona o ZVZ, inženýrskou činnost a především na činnost autorizovaného inspektora pro oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Vybrané realizované projekty:

 • OBI dlouhodobá spolupráce v oblasti konzultační, tvorby projektové dokumentace a činnost autorizovaného inspektora
 • Ústav Živočišné Fyziologie a Genetiky AV ČR – Liběchov projekční činnost a autorský dozor
 • CTP Development konzultační a inženýrská činnost, činnost autorizovaného inspektora
 • Administrativní budova Zličín konzultační a inženýrská činnost, projekční činnost a autorský dozor

Milan Richtr

 1. vedoucí kanceláře společnosti
 2. samostatný projektant
 3. autorizovaný stavitel pro pozemní stavby
více

Ve společnosti RILA se specializuje tvorbu projektové dokumentace a výkon autorského a především technického dozoru na realizovaných projektech. Má zkušenosti s celkovou správou budov a nemovitostí. V neposlední řadě pracuje jako majetkový poradce.

Vybrané realizované projekty:

 • Vila Janiga příprava komplexního projektu
 • Soubor RD – Obříství konzultační a inženýrská činnost a technický dozor
 • Bytový dům – Švandova autorský dozor
 • Soubor bytů – Hradčany příprava komplexního projektu a autorský a technický dozor
 • Dům seniorů – Mělník příprava komplexního projektu a autorský dozor
 • DMA Praha – Kunice příprava komplexního projektu a autorský a technický dozor
Zabalit Rozbalit

Kontakty

 • Kamzíkova 6/543
  110 00 Praha 1

  RILA s.r.o.
  IČ: 49687671
  DIČ: CZ49687671
  Registrace v OR: KOS Praha, oddíl C, vložka 23789
 • +420 224 225 174
 • rila@seznam.cz

Autem

Raději nejezdit, ale pokud není zbytí, je možné zaparkovat v OD KOTVA nebo OC Paládium. Odtud pak půjdete do ulice Celetná, kde před jejím vyústěním na Staroměstské náměstí projdete Hrzánskou pasáží do ulice Kamzíková.

Metrem

trasa A – do stanice Staroměstská
Vystoupíte na stanici Staroměstská a odtud půjdete ulicí Kaprovou přes náměstí F. Kafky, dále pak ulicí U Radnice přes Malé náměstí okolo Staroměstské radnice do ulice Železná. Po 150 metrech zahnete doleva do ulice Kamzíková.

trasa A, C – do stanice Můstek
Vystoupíte ve stanici Můstek a odtud půjdete do ulice Na Můstku a dále doprava do ulice Rytířské. Před Stavovským divadlem se dáte vlevo do ulice Železná. Po 150 metrech zahnete vpravo do ulice Kamzíková.

Tramvaj

č. 2, č. 17 a č. 18 ze stanice Staroměstská, odtud půjdete ulicí Kaprovou přes náměstí F. Kafky, dále pak ulicí U Radnice přes Malé náměstí okolo Staroměstské radnice do ulice Železná. Po 150 metrech zahnete doleva do ulice Kamzíková.